Thread
Print

[Herons] 蒼鷺殺魚記錄@南生圍

蒼鷺殺魚記錄@南生圍

你地睇吓我捉到幾大條魚!


等我周圍行吓比其他雀睇吓先。


費事比條魚游走,插一野先


再插多野


死未?


行埋一邊食


大鑊,吞唔落


如是這過咗十幾分鐘


攪掂

TOP

Thread