Thread
Print

歷年香港燕巢普查義工鳴謝名單(2009年-)

歷年香港燕巢普查義工鳴謝名單(2009年-)

由2005年起香港觀鳥會燕子研究組全賴超過二百位熱心義工的協助下才能完成周年的小白腰雨燕及家燕巢普查工作。
本人謹代表燕子研究組向歷年來出心出力的義工們致上萬二分的感謝。

2009年之前,2013年及2014年的資料仍在整理中,鳴謝名單將盡快處理,不便之處,請多多包涵。

王學思
香港觀鳥會燕子研究組召集人


[ Last edited by ssrg at 5/11/2014 01:25 ]
香港觀鳥會燕子研究組
Swift and Swallow Research Group of Hong Kong Bird Watching Society

TOP

香港燕巢普查2009-義工鳴謝名單(共56名,排名以英文姓名序)

歐慧妍及胡玉好、陳翰奇、陳淑雅、陳慧君及陳仲寧及伍潁湘、陳盈之、鄭諾銘、鄭炳權、周鴻輝、CHUNG Mandy、馮嘉俊、鳳園職員、何瑞章及鄭偉強、HUI Ett及石銘熙、許桓峰、洪禮鏞、孔穎如及陳愷恩、葉紀江、關偉強、郭鳳美、林傲麟、LAM Shet Fong、林詩婷、劉偉民、羅秀雯及劉耀均、李慧珠及沈天龍、梁家麗、雷家鎏、文權溢、吳仁娜、潘瑞華、蘇麗華、鄧自潔及李孔志、鄧永成、湯中騰、湯佩芳、曾炳華、詹肇泰、黃潮樞、王海茵、王學思、黃倫昌、葉大維、姚家麟、余仲怡、余秀玲、余日東

Survey of House Swift and Barn Swallow Nests in Hong Kong 2009 – Volunteer List (Total 56 Volunteers)

AU Wai Yin & WU Yuk Ho; CHAN Hon Ki Ken; CHAN Shuk Nga; CHAN Wai Kwan & CHAN Chung Ning & NG Wing Sheung; CHAN Ying Chi; CHENG Nok Ming Bettle; CHENG Ping Kuen; CHOW Hung Fai; CHUNG Mandy; FUNG Ka Chun Thomas; Staff of Fung Yuen; HO Sui Chang Jan & CHENG Wai Keung; HUI Etta & SHEK Tommy; HUI Wun Fung Alvin; HUNG Lai Yung; HUNG Wing Yu Vera & CHAN Hoi Yan Crystal; IP Kee Kong Herman; KWAN Wai Keung Ken; KWOK Fung Mei; LAM Ngo Lun Alan; LAM Shet Fong; LAM Sze Ting; LAU Wai Man Apache; LAW Sau Man Lawman & LAU Yiu Kwan; LEE Wai Chu Ronley & SHAM Tin Lung Ronnie; LEUNG Ka Lai Maggy; LUI Ka Lau Richard; MAN Kuen Yat Bill; NG Yan Nar; POON Sui Wah; SO Lai Wah Lisa; TANG Chi Kit Marine & LEE Hung Chi Godwin; TANG Wing Sing Dick; TONG Chung Tun; TONG Pui Fong; TSANG Ping Wa Thomas; TSIM Siu Tai; WONG Chiu Shu; WONG Hoi Yan Sophia; WONG Hok Sze; WONG Lun Cheong Captain; YIP Tai Wai Dominic; YIU Ka Lun; YU Chung Yee; YU Sau Ling Wendy; YU Yat Tung


[ Last edited by ssrg at 2/11/2014 03:26 ]
香港觀鳥會燕子研究組
Swift and Swallow Research Group of Hong Kong Bird Watching Society

TOP

香港燕巢普查2010-義工鳴謝名單(共67名,排名以英文姓名序)

歐慧妍及胡玉好、陳芳玲、陳向端及陳嘉瑜、CHAN Stanley、陳慧君及陳仲寧及伍潁湘、陳盈之、鄭耀寰及邱少卿、張玉萍、周鴻輝、蔡美蓮及馬志榮、CHU Tony & CHAN April & CHU Wing Ka、馮嘉俊、馮永揚、鳳園職員、何碧霞、何瑞章及鄭偉強、HUI Etta及石銘熙、許桓峰、洪禮鏞、孔穎如及陳愷恩、葉紀江、顧芷茵、關偉強、郭鳳美、林傲麟、LAM Shet Fong、劉敏聰、劉偉民、羅秀雯及劉耀均、李慧珠及沈天龍、勞榮斌及周錦翠、雷家鎏、文權溢、吳仁娜、潘瑞華、蘇麗華、鄧自潔及李孔志、鄧美嫻、鄧永成、湯中騰、曾炳華、詹肇泰、徐雅穎、黃潮樞、王海茵、王學思、葉大維、姚家麟、余秀玲、余日東

Survey of House Swift and Barn Swallow Nests in Hong Kong 2010 – Volunteer List (Total 67 Volunteers)

AU Wai Yin & WU Yuk Ho; CHAN Fong Ling Bonnie; CHAN Heung Tuen Alex & CHAN Candy; CHAN Stanley; CHAN Wai Kwan & CHAN Chung Ning & NG Wing Sheung; CHAN Ying Chi; CHENG Yiu Wan & YAU Siu Hing; CHEUNG Ann; CHOW Hung Fai; CHOY Mei Lin Christine & MA Chi Wing Samuel; CHU Tony & CHAN April & CHU Wing Ka; FUNG Ka Chun Thomas; FUNG Wing Yeung Kenny; Staff of Fung Yuen; HO Pik Har Irene; HO Sui Chang Jan & CHENG Wai Keung; HUI Etta & SHEK Tommy; HUI Wun Fung Alvin; HUNG Lai Yung; HUNG Wing Yu Vera & CHAN Hoi Yan Crystal; IP Kee Kong Herman; KO Tsz Yan Bingbing; KWAN Wai Keung Ken; KWOK Fung Mei; LAM Ngo Lun Alan; LAM Shet Fong; LAU Admond; LAU Wai Man Apache; LAW Sau Man Lawman & LAU Yiu Kwan; LEE Wai Chu Ronley & SHAM Tin Lung Ronnie; LO Wing Bun & CHAU Kam Chui; LUI Ka Lau Richard; MAN Kuen Yat Bill; NG Yan Nar; POON Sui Wah; SO Lai Wah Lisa; TANG Chi Kit Marine & LEE Hung Chi Godwin; TANG Mei Han; TANG Wing Sing Dick; TONG Chung Tun; TSANG Ping Wa Thomas; TSIM Siu Tai; TSUI Ya Yeng Irene; WONG Chiu Shu; WONG Hoi Yan Sophia; WONG Hok Sze; YIP Tai Wai Dominic; YIU Ka Lun; YU Sau Ling Wendy; YU Yat Tung


[ Last edited by ssrg at 2/11/2014 03:27 ]
香港觀鳥會燕子研究組
Swift and Swallow Research Group of Hong Kong Bird Watching Society

TOP

香港燕巢普查2011-義工鳴謝名單(共69名,排名以英文姓名序)

歐慧妍及胡玉好、陳芳玲、陳向端及陳嘉瑜、CHAN Stanley、陳慧君及陳仲寧及伍潁湘、周偉球、鄭諾銘、鄭耀寰及邱少卿、張家駿、曹世豪、周鴻輝、蔡美蓮及馬志榮、CHU Tony、馮嘉俊、鳳園職員、何碧霞、何瑞章及鄭偉強、何煒筠、HUI Etta及陳維峻、許桓峰、洪禮鏞、孔穎如、葉紀江、顧芷茵、關偉強、郭鳳美、林傲麟、劉樹輝、劉偉民、羅秀雯及劉耀均、李慧珠及沈天龍、梁家麗、盧韻儀、勞榮斌及周錦翠、文權溢、吳皆瑩、吳仁娜、魏凱喬、鄧自潔及李孔志、鄧永成、湯中騰、曾炳華、謝偉麟、詹肇泰、徐雅穎、黃潮樞、黃浩文、王海茵、王學思、黃啟業、葉大維、姚家麟、余秀玲、余日東

Survey of House Swift and Barn Swallow Nests in Hong Kong 2011 – Volunteer List (Total 69 Volunteers)

AU Wai Yin & WU Yuk Ho; CHAN Fong Ling Bonnie; CHAN Heung Tuen Alex & CHAN Candy; CHAN Stanley; CHAN Wai Kwan & CHAN Chung Ning & NG Wing Sheung; CHAU Wai Kau; CHENG Nok Ming Bettle; CHENG Yiu Wan & YAU Siu Hing; CHEUNG Ka Chun Tommy; CHO Sai Ho Ike; CHOW Hung Fai; CHOY Mei Lin Christine & MA Chi Wing Samuel; CHU Tony; FUNG Ka Chun Thomas; FUNG Yuen Staff; HO Pik Har Irene; HO Sui Chang Jan & CHENG Wai Keung; HO Wai Kwan Celia; HUI Etta & CHAN Wai Chun Billy; HUI Wun Fung Alvin; HUNG Lai Yung; HUNG Wing Yu Vera; IP Kee Kong Herman; KO Tsz Yan Bingbing; KWAN Wai Keung Ken; KWOK Fung Mei; LAM Ngo Lun Alan; LAU Shu Fai Stephen; LAU Wai Man Apache; LAW Sau Man Lawman & LAU Yiu Kwan; LEE Wai Chu Ronley & SHAM Tin Lung Ronnie; LEUNG Ka Lai Maggy; LO Wan Yee Hebe; LO Wing Bun & CHAU Kam Chui; MAN Kuen Yat Bill; NG Kai Ying Jay; NG Yan Nar; NGAI Hoi Kiu Reiko; TANG Chi Kit Marine & LEE Hung Chi Godwin; TANG Wing Sing Dick; TONG Chung Tun; TSANG Ping Wa Thomas; TSE Wai Lun Ivan; TSIM Siu Tai; TSUI Ya Yeng Irene; WONG Chiu Shu; WONG Ho Man Michael; WONG Hoi Yan Sophia; WONG Hok Sze; WONG Kai Ip Jimmy; YIP Tai Wai Dominic; YIU Ka Lun; YU Sau Ling Wendy; YU Yat Tung


[ Last edited by ssrg at 2/11/2014 03:30 ]
香港觀鳥會燕子研究組
Swift and Swallow Research Group of Hong Kong Bird Watching Society

TOP

香港燕巢普查2012-義工鳴謝名單(共83名,排名以英文姓名序)

歐慧妍及胡玉好、陳芳玲、陳向端及陳嘉瑜、CHAN Stanley、陳慧君及陳仲寧及伍潁湘、周偉球、鄭諾銘、鄭耀寰及邱少卿、張駿霖、張家駿、植學文、曹世豪、蔡穎琪、周鴻輝、周鳴謙、周碧玲及郭豐祥、蔡美蓮及馬志榮、CHU Tony、朱偉旗、CHUNG Mandy、方桂紅、馮嘉俊、鳳園職員、何立人及林景宜、何碧霞、何瑞章及鄭偉強、何煒筠、HUI Etta及石銘熙、許淑君、許桓峰、洪禮鏞、孔穎如、葉紀江、顧芷茵、關偉強、郭鳳美、林傲麟、劉敏聰、劉偉民、羅秀雯及劉耀均、李敬廉、李國新及黃潤仙、李碧琪及蘇斌華、李德倫、李慧珠及沈天龍、盧韻儀、文權溢、吳仁娜、魏凱喬、蘇德瑩、蘇家明、鄧自潔及李孔志、鄧麗嫦、鄧永成、曾炳華、謝偉麟、詹肇泰、徐雅穎、雲紅雨、黃潮樞、黃浩文、王海茵、王學思、黃國偉、葉大維、姚家麟、余秀玲

Survey of House Swift and Barn Swallow Nests in Hong Kong 2012 – Volunteer List (Total 83 Volunteers)

AU Wai Yin & WU Yuk Ho; CHAN Fong Ling Bonnie; CHAN Heung Tuen Alex & CHAN Candy; CHAN Stanley; CHAN Wai Kwan & CHAN Chung Ning & NG Wing Sheung; CHAU Wai Kau; CHENG Nok Ming Bettle; CHENG Yiu Wan & YAU Siu Hing; CHEUNG Chun Lam Eric; CHEUNG Ka Chun Tommy; CHIK Hok Man Bernie; CHO Sai Ho Ike; CHOI Wing Ki Betty; CHOW Hung Fai; CHOW Ming Him Chickee; CHOW Pik Ling Linda & KWOK Fung Cheung Fletcher; CHOY Mei Lin Christine & MA Chi Wing Samuel; CHU Tony; CHU Wai Kei Vicky; CHUNG Mandy; FONG Kwai Hung Joe; FUNG Ka Chun Thomas; FUNG Yuen Staff; HO Lap Yan & LAM King Yee Athena; HO Pik Har Irene; HO Sui Chang Jan & CHENG Wai Keung; HO Wai Kwan Celia; HUI Etta & SHEK Tommy; HUI Shuk Kwan Kami; HUI Wun Fung Alvin; HUNG Lai Yung; HUNG Wing Yu Vera; IP Kee Kong Herman; KO Tsz Yan Bingbing; KWAN Wai Keung Ken; KWOK Fung Mei; LAM Ngo Lun Alan; LAU Admond; LAU Wai Man Apache; LAW Sau Man Lawman & LAU Yiu Kwan; LEE King Lim Patrick; LEE Kwok Sun & WONG Yun Sin Jacqueline; LEE Pik Kei Packy & SOUL Pan Wah; LEE Tak Lun Andy; LEE Wai Chu Ronley & SHAM Tin Lung Ronnie; LO Wan Yee Hebe; MAN Kuen Yat Bill; NG Yan Nar; NGAI Hoi Kiu Reiko; SO Angelina; SO Ka Ming; TANG Chi Kit Marine & LEE Hung Chi Godwin; TANG Lai Sheung Toby; TANG Wing Sing Dick; TSANG Ping Wa Thomas; TSE Wai Lun Ivan; TSIM Siu Tai; TSUI Ya Yeng Irene; WAN Hung Yu Virginia; WONG Chiu Shu; WONG Ho Man Michael; WONG Hoi Yan Sophia; WONG Hok Sze; WONG Kwok Wai; YIP Tai Wai Dominic; YIU Ka Lun; YU Sau Ling Wendy


[ Last edited by ssrg at 2/11/2014 03:28 ]
香港觀鳥會燕子研究組
Swift and Swallow Research Group of Hong Kong Bird Watching Society

TOP

Thread