Thread
Print

網路文章分享 ( Canon/Nikon DSLR 鏡頭整理資料)

網路文章分享 ( Canon/Nikon DSLR 鏡頭整理資料)

我自己整理的 , 文後有 WORD 版提供下載 (2006/09/14 整理) , 依鏡頭本身最小焦長排序 , 焦長越小表越廣角 , 焦長越長表越望遠 , 參考價格為街頭及網路 , 有些鏡頭已比資料上更便宜 ; 價格單位為新台幣 (NT$ ; 除以 4 約為港幣)


■ 8mm
  
(SIGMA) AF FISHEYE 8mm F4 EX DG / NT$ 21,100

■ 10-20mm  
  
(SIGMA) AF 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM / NT$ 14,900

■ 10-22mm
  
(CANON) EFS 10-22mm F3.5-4.5 USM / NT$ 26,200
  

■ 10.5mm

(NIKON) AF DX FISHEYE Nikkor ED 10.5mm F2.8 G / NT$ 21,500
  

■ 11-18mm
  
(TAMRON) SP AF 11-18mm F4.5-5.6 Di II LD / NT$ 18,800

■ 12-24mm

(NIKON) AF-S DX Nikkor ED 12-24mm F4 G / NT$ 31,500  
(SIGMA) AF 12-24mm F4.5-5.6 EX DG HSM / NT$ 20,200

■ 14mm

(NIKON) AF Nikkor ED 14mm F2.8 D / NT$ 44,500
(CANON) EF 14mm F2.8 L USM / NT$ 74,900
(SIGMA) AF 14mm F2.8 EX HSM / NT$ 26,770
(TAMRON) SP AF 14mm F2.8 / NT$

■ 15mm
  
(CANON) EF 15mm F2.8 FISHEYE / NT$ 24,500
(SIGMA) AF FISHEYE 15mm F2.8 EX DG / NT$ 16,400

■ 15-30mm  
  
(SIGMA) AF 15-30mm F3.5-4.5 EX DG / NT$ 17,400

■ 16mm

(NIKON) AF FISHEYE Nikkor 16mm F2.8 D / NT$ 20,900
  
  

■ 16-35mm
  
(CANON) EF 16-35mm F2.8 L USM / NT$ 45,000大三元
  

■ 17-35mm

(NIKON) AF-S Nikkor ED 17-35mm F2.8 D / NT$ 51,000大三元
(SIGMA) AF 17-35mm F2.8-4 EX DG HSM / NT$ 14,750
(TAMRON) AF 17-35mm F2.8-4 Di LD / NT$ 13,450

■ 17-40mm
  
(CANON) EF 17-40mm F4 L USM / NT$ 26,500小三元
  

■ 17-50mm
  
(TAMRON) SP AF 17-50mm F2.8 XR Di II LD / NT$ 13,500

■ 17-55mm

(NIKON) AF-S DX Nikkor ED 17-55mm F2.8 G / NT$ 41,990
(CANON) EFS 17-55mm F2.8 IS USM / NT$ 39,900
  

■ 17-70mm
   
(SIGMA) AF 17-70mm F2.8-4.5 DC MICRO / NT$ 9,750

■ 17-85mm
  
(CANON) EFS 17-85mm F4-5.6 IS USM / NT$ 21,500
  

■ 18mm

(NIKON) AF Nikkor 18mm F2.8 D / NT$ 36,500
  
  

■ 18-35mm

(NIKON) AF Nikkor ED 18-35mm F3.5-4.5 D / NT$ 16,000
  
■ 18-50mm  
  
(SIGMA) AF 18-50mm F2.8 EX DC / NT$ 12,700
(SIGMA) AF 18-50mm F3.5-5.6 DC / NT$ 4,300

■ 18-55mm

(NIKON) AF-S DX Nikkor ED 18-55mm F3.5-5.6 G / NT$ 4,200
(CANON) EFS 18-55mm F3.5-5.6 II USM / NT$ 3,000
  

■ 18-70mm

(NIKON) AF-S DX Nikkor ED 18-70mm F3.5-4.5 G / NT$ 9,800
D70套件標準配備
  
■ 18-125mm
   
(SIGMA) AF 18-125mm F3.5-5.6 DC / NT$ 9,600

■ 18-135mm

(NIKON) AF-S DX Nikkor ED 18-135mm F3.5-5.6 G IF / NT$ 11,800
D80套件標準配備
     
■ 18-200mm

(NIKON) AF-S DX VR Nikkor ED 18-200mm F3.5-5.6 G / NT$ 25,800
(SIGMA) AF 18-200mm F3.5-6.3 DC / NT$ 10,500
(TAMRON) AF 18-200mm F3.5-6.3 XR Di II LD / NT$ 14,500

■ 18-250mm
   
(TAMRON) AF 18-250mm F3.5-6.3 Di II LD Asph. Macro / NT$
2006 年底推出

■ 19-35mm
   
(TAMRON) AF 19-35mm F3.5-4.5 / NT$ 6,250

■ 20mm

(NIKON) AF Nikkor 20mm F2.8 D / NT$ 16,200
(CANON) EF 20mm F2.8 USM / NT$ 16,800
(SIGMA) AF 20mm F1.8 EX DG / NT$ 13,700

■ 20-35mm
  
(CANON) EF 20-35mm F3.5-4.5 USM / NT$ 15,300
  

■ 20-40mm
   
(SIGMA) AF 20-40mm F2.8 EX DG / NT$ 19,300

■ 24mm

(NIKON) AF Nikkor 24mm F2.8 D / NT$ 10,200
(CANON) EF 24mm F1.4 L USM / NT$ 49,500
(CANON) EF 24mm F2.8 / NT$ 13,600
(SIGMA) AF 24mm F1.8 EX DG / NT$ 11,600

■ 24-50mm

(NIKON) AF Nikkor ED 24-50mm F3.3-4.5 D / NT$
  
  

■ 24-60mm
  
(SIGMA) AF 24-60mm F2.8 EX DG / NT$ 11,700

■ 24-70mm
  
(CANON) EF 24-70mm F2.8 L USM / NT$ 44,600大三元
(SIGMA) AF 24-70mm F2.8 EX DG MICRO / NT$ 13,600

■ 24-85mm

(NIKON) AF Nikkor ED 24-85mm F2.8-4 D / NT$ 18,000
(NIKON) AF-S Nikkor ED 24-85mm F3.5-4.5 G / NT$ 11,500
(CANON) EF 24-85mm F3.5-4.5 USM / NT$ 11,500
  

■ 24-105mm
  
(CANON) EF 24-105mm F4 L IS USM / NT$ 44,200小三元
  

■ 24-120mm

(NIKON) AF-S VR Nikkor ED 24-120mm F3.5-5.6 G / NT$ 18,250
  
  

■ 24-135mm
   
(SIGMA) AF 24-135mm F2.8-4.5 / NT$ 11,600
(TAMRON) SP (NIKON) AF 24-135mm F3.5-5.6 AD / NT$ 14,500

■ 28mm

(NIKON) AF Nikkor 28mm F1.4 D / NT$
(NIKON) AF Nikkor 28mm F2.8 D / NT$ 7,500
(CANON) EF 28mm F1.8 USM / NT$ 17,900
(CANON) EF 28mm F2.8 / NT$ 7,700
(SIGMA) AF 28mm F1.8 EX DG / NT$ 9,300

■ 28-70mm

(NIKON) AF-S Nikkor ED 28-70mm F2.8 D / NT$ 53,000大三元
(SIGMA) AF 28-70mm F2.8 EX DG / NT$ 9,600
(SIGMA) AF 28-70mm F2.8-4 DG / NT$ 4,200

■ 28-75mm
  
(TAMRON) SP (NIKON) AF 28-75mm F2.8 XR Di LD / NT$ 14,000

■ 28-80mm

(NIKON) AF Nikkor 28-80mm F3.3-5.6 G / NT$ 4,500
(TAMRON) AF 28-80mm F3.5-5.6 / NT$ 6,200

■ 28-90mm
  
(CANON) EF 28-90mm F4-5.6 III / NT$ 4,000
  

■ 28-100mm

(NIKON) AF Nikkor 28-100mm F3.5-5.6 G / NT$ 4,800

■ 28-105mm

(NIKON) AF Nikkor 28-105mm F3.5-4.5 D / NT$ 12,500
(CANON) EF 28-105mm F3.5-4.5 II USM / NT$ 8,990
(CANON) EF 28-105mm F4-5.6 USM / NT$ 5,500
(SIGMA) AF 28-105mm F2.8-4 AL / NT$ 7,700

■ 28-135mm
  
(CANON) EF 28-135mm F3.5-5.6 IS USM / NT$ 17,700
(SIGMA) AF MICRO 28-135mm F3.8-5.6  / NT$ 6,990

■ 28-200mm

(NIKON) AF Nikkor ED 28-200mm F3.5-5.6 G / NT$ 10,300
(CANON) EF 28-200mm F3.5-5.6 USM / NT$ 13,300
(SIGMA) AF 28-200mm F3.5-5.6 DG / NT$ 8,250
(TAMRON) AF 28-200mm F3.8-5.6 XR / NT$ 14,000

■ 28-300mm
  
(CANON) EF 28-300mm F3.5-5.6 L IS USM / NT$ 86,500
(SIGMA) AF 28-300mm F3.5-6.3 DG / NT$ 9,750
(TAMRON) AF 28-300mm F3.5-6.3 XR Di LD / NT$ 13,900

■ 30mm
  
(SIGMA) AF 30mm F1.4 EX DC HSM / NT$ 12,500

■ 35mm

(NIKON) AF Nikkor 35mm F2 D / NT$
(CANON) EF 35mm F1.4 L USM / NT$ 49,500
(CANON) EF 35mm F2 / NT$ 10,900
  

■ 35-70mm

(NIKON) AF Nikkor 35-70mm F2.8 D / NT$ 22,590

■ 50mm

(NIKON) AF Nikkor 50mm F1.4 D / NT$ 8,900
(NIKON) AF Nikkor 50mm F1.8 D / NT$ 3,750
(CANON) EF 50mm F1.4 USM / NT$ 12,500
(CANON) EF 50mm F1.8 II / NT$ 2,900
(CANON) EF 50mm F2.5 MACRO / NT$ 11,400
(SIGMA) AF MICRO 50mm F2.8 EX DC / NT$ 8,750

■ 50-150mm
  
(SIGMA) AF APO 50-150mm F2.8 EX DC HSM / NT$ 19,990

■ 50-500mm
  
(SIGMA) AF APO 50-500mm F4-6.3 EX DG HSM / NT$ 31,500

■ 55-200mm

(NIKON) AF-S DX Nikkor ED 55-200mm F4-5.6 G / NT$ 6,350
(CANON) EF 55-200mm F4.5-5.6 II USM / NT$ 9,388
(SIGMA) AF 55-200mm F4-5.6 DC / NT$ 5,400
(TAMRON) AF 55-200mm F4-5.6 Di II LD / NT$ 5,990

■ 60mm

(NIKON) AF MICRO Nikkor 60mm F2.8 D / NT$ 12,000
(CANON) EFS 60mm F2.8 MACRO USM / NT$ 15,500
  

■ 65mm
  
MP-E 65mm F2.8 1-5x MACRO / NT$ 32,000
  

■ 70-180mm

(NIKON) AF ZOOM MICRO Nikkor ED 70-180mm F4.5-5.6 D / NT$ 25,000
  
  

■ 70-200mm

(NIKON) AF-S VR Nikkor ED 70-200mm F2.8 G / NT$ 55,000  (小黑五) 大三元
(CANON) EF 70-200mm F2.8 L IS USM / NT$ 63,500 (小白防手震)
(CANON) EF 70-200mm F2.8 L USM / NT$ 44,500 (小白) 大三元
(CANON) EF 70-200mm F4 L IS USM / NT$ 42,000  (小小白防手震)
(CANON) EF 70-200mm F4 L USM / NT$ 25,400 (小小白) 小三元
(SIGMA) AF APO 70-200mm F2.8 EX DG HSM / NT$ 25,300
(SIGMA) AF APO MICRO 70-200mm F2.8 EX DG HSM / NT$ 28,300

■ 70-300mm

(NIKON) AF Nikkor ED 70-300mm F4-5.6 D / NT$ 9,500
(NIKON) AF Nikkor 70-300mm F4-5.6 G / NT$ 4,500
(NIKON) AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4.5-5.6 G (IF) / NT$ 18,000    D80 第二支新鏡(標準選購鏡頭) 2007 年初推出
(CANON) EF 70-300mm F4-5.6 IS USM / NT$ 24,600
(CANON) EF 70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM / NT$ 46,900
(SIGMA) AF APO 70-300mm F4-5.6 DG / NT$ 6,500
(SIGMA) AF 70-300mm F4-5.6 DG / NT$ 5,550
(TAMRON) AF 70-300mm F4-5.6 LD MICRO / NT$ 5,200

■ 75-300mm
  
(CANON) EF 75-300mm F4-5.6 III USM / NT$ 7,200

■ 80-200mm

(NIKON) AF Nikkor ED 80-200mm F2.8 D New / NT$ 33,180 (小黑三)

■ 80-400mm

(NIKON) AF VR Nikkor ED 80-400mm F4.5-5.6 D / NT$ 44,900 (大黑)
(SIGMA) AF APO 80-400mm F4.5-5.6 EX DG OS / NT$ 26,900

■ 85mm

(NIKON) AF Nikkor 85mm F1.4 D / NT$ 29,900
(NIKON) AF Nikkor 85mm F1.8 D / NT$ 12,900
(CANON) EF 85mm F1.2 L II USM / NT$ 79,500
(CANON) EF 85mm F1.8 USM / NT$ 12,700
  

■ 90mm
  
(TAMRON) SP (NIKON) AF 90mm F2.8 Di / NT$ 11,900

■ 90-300mm
  
(CANON) EF 90-300mm F4.5-5.6 USM / NT$ 7,490
  

■ 100mm
  
(CANON) EF 100mm F2 USM / NT$ 16,500
(CANON) EF 100mm F2.8 MACRO USM / NT$ 18,200
  

■ 100-300mm
  
(CANON) EF 100-300mm F4.5-5.6 USM / NT$ 11,800
(SIGMA) AF APO 100-300mm F4 EX DG HSM / NT$ 31,990

■ 100-400mm
  
(CANON) EF 100-400mm F4.5-5.6 L IS USM / NT$ 55,900 (大白)


■ 105mm

(NIKON) AF DC Nikkor 105mm F2 D / NT$ 28,500
(NIKON) AF-S VR MICRO Nikkor ED 105mm F2.8 G / NT$ 25,300
(NIKON) AF MICRO Nikkor 105mm F2.8 D / NT$
(SIGMA) AF MICRO 105mm F2.8 EX DG / NT$ 12,900

■ 120-300mm
  
(SIGMA) AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM / NT$ 69,600

■ 135mm

(NIKON) AF DC Nikkor 135mm F2 D / NT$ 31,500
(CANON) EF 135mm F2 L USM / NT$ 31,000
(CANON) EF 135mm F2.8 SOFT FOCUS / NT$ 11,900
  

■ 135-400mm
  
(SIGMA) AF APO 135-400mm F4.5-5.6 DG / NT$ 16,000

■ 150mm

(SIGMA) AF APO MICRO 150mm F2.8 EX DG HSM / NT$ 18,600

■ 170-500mm

(SIGMA) AF APO 170-500mm F5-6.3 DG / NT$ 22,200

■ 180mm

(NIKON) AF Nikkor ED 180mm F2.8 D / NT$ 23,200
(CANON) EF 180mm F3.5 MICRO USM / NT$ 49,900
(SIGMA) AF APO MICRO 180mm F3.5 EX DG HSM / NT$ 25,900
(TAMRON) SP (NIKON) AF 180mm F3.5 Di LD / NT$ 28,800

■ 200mm

(NIKON) AF-S VR Nikkor ED 200mm F2 G / NT$ 139,000
(NIKON) AF MICRO Nikkor ED 200mm F4 D / NT$ 38,500
(CANON) EF 200mm F2.8 L II USM / NT$ 24,900
  

■ 200-400mm

(NIKON) AF-S VR Nikkor ED 200-400mm F4 G / NT$ 195,000
(TAMRON) AF 200-400mm F5.6 LD / NT$ 22,000

■ 200-500mm
  
(TAMRON) SP (NIKON) AF 200-500mm F5-6.3 Di LD / NT$ 39,000

■ 300mm

(NIKON) AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8 G / NT$ 140,000
(NIKON) AF-S Nikkor ED 300mm F4 D / NT$ 33,500
(CANON) EF 300mm F2.8 L IS USM / NT$ 165,000
(CANON) EF 300mm F4 L IS USM / NT$ 50,800
(SIGMA) AF APO 300mm F2.8 EX DG HSM / NT$ 71,000
(TAMRON) SP (NIKON) AF 300mm F2.8 LD / NT$ 98,000

■ 300-800mm
  
(SIGMA) AF APO 300-800mm F5.6 EX DG HSM / NT$ 179,900

■ 400mm

(NIKON) AF-S Nikkor ED 400mm F2.8 D II / NT$ 232,000
(CANON) EF 400mm F2.8 L IS USM / NT$ 277,000
(CANON) EF 400mm F4 DO IS USM / NT$ 198,000
(CANON) EF 400mm F5.6 L USM / NT$ 41,000


■ 500mm

(NIKON) AF-S Nikkor ED 500mm F4 D II / NT$ 227,000
(CANON) EF 500mm F4 L IS USM / NT$ 235,000


(SIGMA) AF APO 500mm F4.5 EX DG HSM / NT$ 125,000

■ 600mm

(NIKON) AF-S Nikkor ED 600mm F4 D II / NT$ 260,000
(CANON) EF 600mm F4 L IS USM / NT$ 315,000
  

■ 800mm
  
(CANON) EF 800mm F5.6 L IS USM / NT$ 410,000
(SIGMA) AF APO 800mm F5.6 EX DG HSM / NT$ 210,000註 : 因 SIGMA 及 TAMRON 是副廠鏡 , 同規格的副廠鏡會比原廠鏡便宜許多-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ 其他參考

2006/09 剛接觸單眼(DSLR)時整理的資料 , 分享給大家 (下載)

內含文件(含鏡頭規格名詞整理)
1.交換鏡頭_Nikon .doc
2.交換鏡頭_Cannon .doc
3.交換鏡頭_購買參考.doc

由於是 DOC 檔毫無保留 , 請有興趣更新修正內容的朋友也回饋修正後的版本給我 , 感謝

內容例  

[ Last edited by papago at 4/06/2009 07:41 ]

TOP

衷心感謝, 單筒有沒有類似的資料?
Manson Tsang
雀鳥科

TOP

Thread