Thread
Print

Mai Po records

Mai Po records

Mai Po records
25th Mar 2017

DSC_5868abc by john yu, 於 Flickr

DSC_5887abc by john yu, 於 Flickr

DSC_5897abc by john yu, 於 Flickr

DSC_5934abc by john yu, 於 Flickr

DSC_5938abc by john yu, 於 Flickr

DSC_5950abc by john yu, 於 Flickr

DSC_5957abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6013abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6020abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6059abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6071abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6092abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6093abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6193abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6205abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6207abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6209abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6210abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6280abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6300abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6318abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6411abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6447abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6543abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6865abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6875abc by john yu, 於 Flickr

DSC_7003abc by john yu, 於 Flickr

DSC_7007abc by john yu, 於 Flickr

DSC_7025abc by john yu, 於 Flickr

DSC_7043abc by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

25th Mar 2017
Mai PO

DSC_6580abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6633abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6649abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6656abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6657abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6658abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6682abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6692abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6704abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6706abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6822abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6853abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6873abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6898abc by john yu, 於 Flickr

DSC_6902abc by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

Yes and hope so .
Thanks a lot John !
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

4th Mar 2017 records

DSC_7132abc by john yu, 於 Flickr

DSC_7141abc by john yu, 於 Flickr

DSC_7468abc by john yu, 於 Flickr

DSC_7478abc by john yu, 於 Flickr

DSC_7795abc by john yu, 於 Flickr

DSC_8002abc by john yu, 於 Flickr

DSC_8024abc by john yu, 於 Flickr

DSC_8056abc by john yu, 於 Flickr

DSC_8375abc - 複製 by john yu, 於 Flickr

DSC_8377abc - 複製 by john yu, 於 Flickr

DSC_8379abc - 複製 by john yu, 於 Flickr

DSC_8385abc - 複製 by john yu, 於 Flickr

DSC_8409abc - 複製 by john yu, 於 Flickr

DSC_8413abc - 複製 by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

Thank you so much my friend JSK_PPP !
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

Yes ! looks interesting
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

8th Apr 2017 records

_DSC2812abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2817abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2830abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2833abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2837abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2842abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2845abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2846abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2850abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2869abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2893abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2933abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2941abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2949abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2962abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2964abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2973abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2978abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3059abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3109abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3116abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3121abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3122abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3126abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3162abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3195abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3205abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3211abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3239abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3305abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3414abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3418abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3419abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3420abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3426abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3433abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3437abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3440abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3446abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3449abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3450abc by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

Thx my friend JSK_PPP !
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

4th Jun 2017
boardwalk

_DSC6625abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6626abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6644abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6673abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6676abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6683abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6763abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6787abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6798abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6812abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6829abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6830abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6847abc by john yu, 於 Flickr

_DSC7026abc by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

6th Jun 2017

_DSC7260abc by john yu, 於 Flickr

_DSC7333abc by john yu, 於 Flickr

_DSC7519abc by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

18th Jun 2017

_MG_0239abc by john yu, 於 Flickr

_MG_0311abc by john yu, 於 Flickr

_MG_0321abc by john yu, 於 Flickr

_MG_0324abc by john yu, 於 Flickr

_MG_0427abc by john yu, 於 Flickr

_MG_0510abc by john yu, 於 Flickr

_MG_0566abc by john yu, 於 Flickr

_MG_0585abc by john yu, 於 Flickr

_MG_0688abc by john yu, 於 Flickr

_MG_0766abc by john yu, 於 Flickr

_MG_0825abc by john yu, 於 Flickr

_MG_0834abc by john yu, 於 Flickr

_MG_0878abc by john yu, 於 Flickr

_MG_1027abc by john yu, 於 Flickr

_MG_1063abc by john yu, 於 Flickr

_MG_1100abc by john yu, 於 Flickr

_MG_1200abc by john yu, 於 Flickr

_MG_1210abc by john yu, 於 Flickr

_MG_1217abc by john yu, 於 Flickr

_MG_1267abc by john yu, 於 Flickr

_MG_1353abc by john yu, 於 Flickr

_MG_1379abc by john yu, 於 Flickr

_MG_1408abc by john yu, 於 Flickr

_MG_1460abc by john yu, 於 Flickr

_MG_1707abc by john yu, 於 Flickr

_MG_1818abc by john yu, 於 Flickr

_MG_1848abc by john yu, 於 Flickr

_MG_1869abc by john yu, 於 Flickr

_MG_1878abc by john yu, 於 Flickr

_MG_2083abc by john yu, 於 Flickr

_MG_2084abc by john yu, 於 Flickr

_MG_2085abc by john yu, 於 Flickr

_MG_2269abc by john yu, 於 Flickr

_MG_2276abc by john yu, 於 Flickr

_MG_2420abc by john yu, 於 Flickr

IMG_1370abc by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

1st July 2017
boardwalk

_DSC7986abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8008abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8047abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8073abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8096abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8103abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8132abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8182abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8187abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8188abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8201abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8306abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8307abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8308abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8323abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8333abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8324abc by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

Yes, my 1st time met it so close.
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

6th Aug 2017

_DSC2974abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2996abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2997abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2999abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3003abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3006abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3088abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3100abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3123abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3128abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3134abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3145abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3156abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3157abc by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

26th Aug 2017

_DSC4136abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4182abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4282abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4303abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4368abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4433abc by john yu, 於 Flickr


2nd Sep 2017

_DSC4649abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4736abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4758abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4842abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4868abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4896abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4961abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5027abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5159abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5198abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5249abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5335abc by john yu, 於 Flickr

_DSC5354abc by john yu, 於 Flickr

_DSC5389abc by john yu, 於 Flickr

_DSC5655abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5762abc by john yu, 於 Flickr

_DSC5886abc by john yu, 於 Flickr

_DSC5938abc by john yu, 於 Flickr

_DSC5990abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC6000abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC6093abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC6111abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6121abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC6184abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC6195abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC6206abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC6249abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC6297abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6341abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC6396abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC6409abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC6425abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC6456abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC6524abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC6703abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6723abcdef by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

9th Sep 2017
MPBW
D850+1.4x+600/4+tripod


_DSC0324abc by john yu, 於 Flickr

_DSC0325abc by john yu, 於 Flickr

_DSC0405abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC0418abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC0424abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC0526abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC0593abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC0673abc by john yu, 於 Flickr

_DSC0992abc by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

10th Sep 2017
MPBW
D850+1.4x+600/4+tripod

_DSC1088abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1119abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1136abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1195abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1270abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1382abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1517abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1535abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1567abc by john yu, 於 Flickr

_DSC1571abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1584abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1612abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1700abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1703abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1707abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1710abc by john yu, 於 Flickr

_DSC1712abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1714abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1748abcdef by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

16th Sep 2017
MPBW
D5+2x+600/4+tripod

_DSC7780abc by john yu, 於 Flickr

_DSC7835abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC7864abc by john yu, 於 Flickr

_DSC7865abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC7866abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8008abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8028abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8087abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8121abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8124abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8133abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8151abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8287abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8324abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8346abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8393abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8534abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8635abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8731abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8738abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8800abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8801abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8802abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8803abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8804abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8805abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8806abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8807abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8809abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8810abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8815abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8816abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8821abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8823abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8824abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8825abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8827abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8829abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8849abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8886abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8895abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8943abc by john yu, 於 Flickr

_DSC8954abc by john yu, 於 Flickr

_DSC9217abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC9229abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC9261abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC9266abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC9290abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC9323abcdef by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

17th Sep 2017
Mai Po

_DSC0071abc by john yu, 於 Flickr

_DSC0215abc by john yu, 於 Flickr

_DSC0268abc by john yu, 於 Flickr

_DSC0362abc by john yu, 於 Flickr

_DSC0379abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC0385abc by john yu, 於 Flickr

_DSC0391abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC0411abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC0414abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC0464abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC0465abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC0506abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC0518abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC0586abcdef by john yu, 於 Flickr


23rd Sep 2017
Mai Po

_DSC3497abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3539abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3567abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3888abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3937abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3970abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4011abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4066abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4096abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4104abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4152abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4154abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4187abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4203abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4310abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4357abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4366abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4403abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4617abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4629abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4683abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5324abcdef by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

24th Sep 2017

_DSC1014abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1039abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1063abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1101abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1144abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1150abc by john yu, 於 Flickr

_DSC1151abc by john yu, 於 Flickr

_DSC1158abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1160abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1179abc by john yu, 於 Flickr

_DSC1183abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1310abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1339abc by john yu, 於 Flickr

_DSC1356abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1405abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1406abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1409abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1413abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1414abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1418abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1495abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1730abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1791abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1899abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC1952abc by john yu, 於 Flickr

_DSC1955abc by john yu, 於 Flickr

_DSC1973abc by john yu, 於 Flickr

_DSC1974abc by john yu, 於 Flickr

_DSC1998abc by john yu, 於 Flickr

_DSC1999abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2000abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2044abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2048abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2115abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2163abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2169abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2178abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2180abc by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

30th Sep 2017

_DSC2303abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2355abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2369abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2374abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2378abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2418abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2419abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2442abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2509abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2524abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2535abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2536abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2551abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2559abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2564abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2625abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2637abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2638abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2642abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2650abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2720abc by john yu, 於 Flickr

_DSC2771abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2778abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2794abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2819abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2833abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2851abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2858abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2864abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2866abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2885abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2927abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC2987abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3005abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3046abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3067abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3082abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3093abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3130abcdef by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

1st Oct 2017

_DSC3506abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3507abc by john yu, 於 Flickr

_DSC3590abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3690abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3774abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3909abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3910abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3912abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3946abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC3952abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4236abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4321abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4363abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4379abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4395abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4405abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4411abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4439abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4478abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4504abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4512abc by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

2nd Oct 2017

_DSC4582abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4592abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4661abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4665abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4668abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4676abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4677abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4809abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4840abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4845abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4863abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4864abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4865abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4866abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4870abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4898abc by john yu, 於 Flickr

_DSC4907abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4911abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC4913abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5008abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5050abc by john yu, 於 Flickr

_DSC5135abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5137abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5139abc by john yu, 於 Flickr

_DSC5190abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5237abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5274abc by john yu, 於 Flickr

_DSC5275abc by john yu, 於 Flickr

_DSC5307abc by john yu, 於 Flickr

_DSC5361abc by john yu, 於 Flickr

_DSC5419abc by john yu, 於 Flickr

_DSC5420abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5421abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5423abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5499abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5585abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5598abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5621abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5627abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5629abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5631abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5632abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5670abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5678abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5685abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5688abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5781abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC5787abcdef by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

5th Oct 2017

_DSC5864abc by john yu, 於 Flickr

_DSC5867abc by john yu, 於 Flickr

_DSC5911abc by john yu, 於 Flickr

_DSC5920abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6121abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6210abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6224abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6227abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6526abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6583abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6584abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6626abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6720abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC6760abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC6786abc by john yu, 於 Flickr

_DSC6854abc by john yu, 於 Flickr

_DSC7011abc by john yu, 於 Flickr

_DSC7032abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC7033abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC7034abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC7036abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC7037abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC7039abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC7041abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC7044abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC7216abc by john yu, 於 Flickr

_DSC7217abc by john yu, 於 Flickr

_DSC7557abc by john yu, 於 Flickr

_DSC7558abc by john yu, 於 Flickr

_DSC7561abc by john yu, 於 Flickr

_DSC7564abc by john yu, 於 Flickr

_DSC7596abcdef by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

8th Oct 2017

_DSC8916abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8945abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8975abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8977abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8980abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8981abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8983abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8985abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8987abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8990abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC9004abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC9005abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC9667abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC9706abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC9709abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC9712abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8451abcdef by john yu, 於 Flickr

_DSC8433abcdef by john yu, 於 Flickr
http://www.flickr.com/photos/johnyu9339

TOP

Thread