Thread
Print

雙筒望遠鏡待領

雙筒望遠鏡待領

在出閘後浮橋下水中,拾獲一枝德國製之雙筒望遠鏡,
沒有入水,性能還好。
如有失主請到WWF米埔訪客中心認領。

TOP

我係失主呀. 多謝你, 我已經取回啦!

TOP

Thread