Thread
Print

小白腰雨燕的穿棚特技表演 !

小白腰雨燕的穿棚特技表演 !

由於是慢動作重播, 所以會慢少少的, 請大家俾小小耐性, 並請留意這兩隻想返巢的小白腰雨燕如何為了返家而嘗試穿欄及最後撞欄個下![ Last edited by Sze at 20/10/2009 00:41 ]

TOP

最後返唔返到去?

TOP

最後返唔返到去?
其實我都真係唔知,
事關因為我係係地面影上十樓左右既位置,
而且有很多棚架阻礙,
影既時候我只係隱約見到d雀係度飛,
根本就睇得唔清楚,亦都唔知自己影唔影到, 
狂影左幾十張,然後返屋企逐張睇先睇到!

不過見到佢地會穿棚, 估計應該可以返到的!
而且我後來問過AFCD, 原來個工程其實在二月已經開始了,
當時已經有人報告左俾佢地知, 佢地亦同大廈管理處溝通左,
大廈有留返D通道俾D小白腰出入!
如果工程二月開始, 我7月個時仲見有8隻左右係個位盤旋,
估計佢地應該返到巢的!
不過因為工程前沒有記錄有幾多隻在那兒活動,
所以工程對佢地有無影響, 或者有幾大影響就真係唔知了!

不過D小白腰學識穿棚真係好勁! 不過唔係隻隻都咁叻的!
好似以下個兩隻就入唔到飛返出黎啦!


TOP

其實我成日都懷疑D通道既闊度究竟夠唔夠闊, 又或者幾多先夠闊?
呢個係另一個好好既參考案例!


[ Last edited by Sze at 21/10/2009 22:41 ]

TOP

另一個案例!合成照一張!
佢地可以飛穿個網既原因唔係因為佢地有特異功能,而係個工程網既另一邊是打開了的!然後佢地就打橫穿越個棚!@_@


[ Last edited by Sze at 29/11/2011 00:24 ]

TOP

Thread