Thread
Print

[Hong Kong] 「共建啟德河」工作坊 "Building our Kai Tak River" Workshop

「共建啟德河」工作坊 "Building our Kai Tak River" Workshop

住在啟德河附近的朋友不妨參與!

http://www.ktd.gov.hk/kaitakrive ... nandactivities.html

工作坊詳情和概要:
日期:         2011年6月25日(星期六)
時間:         下午2時至5時
地點:         九龍新蒲崗太子道東596號李求恩紀念中學
語言:         廣東話(設即時英語傳譯)

TOP

Thread