Thread
Print

[Egrets] 黃嘴白鷺有餐食.

黃嘴白鷺有餐食.

四月二十七日上午,在米埔泥灘老遠外,看到這相信是黃嘴白鷺的鳥兒,捕得一條彈塗魚, 可是馬上有大白鷺走近. 黃嘴白鷺走避了一會, 最終含著小魚拍翼而起, 然後愈飛愈遠.
估計它最終能把魚吃掉.
多謝欣賞.

Attachment

ABB_9733.jpg (815.23 KB)

28/04/2018 22:25

ABB_9733.jpg

ABB_9737.jpg (752.07 KB)

28/04/2018 22:25

ABB_9737.jpg

ABB_9740.jpg (739.77 KB)

28/04/2018 22:25

ABB_9740.jpg

ABB_9741.jpg (473.65 KB)

28/04/2018 22:25

ABB_9741.jpg

ABB_9746.jpg (433.9 KB)

28/04/2018 22:25

ABB_9746.jpg

TOP

Thread