Thread
Print

[Sandpipers] 青腳鷸捕魚.

青腳鷸捕魚.

12.10.2022於米埔泥灘北屋拍攝.

Attachment

ZDC_0930.jpg (1013.27 KB)

23/10/2022 21:47

ZDC_0930.jpg

ZDC_0938.jpg (991.96 KB)

23/10/2022 21:47

ZDC_0938.jpg

ZDC_0943.jpg (1.24 MB)

23/10/2022 21:47

ZDC_0943.jpg

ZDC_0945.jpg (1.36 MB)

23/10/2022 21:47

ZDC_0945.jpg

TOP

26.10.2022 米埔泥灘北屋拍攝.

Attachment

ZDC_1592.jpg (1.18 MB)

11/11/2022 21:26

ZDC_1592.jpg

ZDC_1593.jpg (1.12 MB)

11/11/2022 21:26

ZDC_1593.jpg

TOP

21.11.2022於米埔泥灘北屋拍攝.

Attachment

ZDC_3035.jpg (940.88 KB)

3/12/2022 15:18

ZDC_3035.jpg

TOP

原來除了捕魚,青腳鷸連小螃蟹也不放過,而且還懂得清洗乾淨後,才慢慢食,真的衞生.
19.1.2024於米埔泥灘北屋拍攝.

Attachment

Z8B_9420.jpg (477.23 KB)

24/01/2024 15:28

Z8B_9420.jpg

Z8B_9423.jpg (490.79 KB)

24/01/2024 15:28

Z8B_9423.jpg

TOP

13.2.2024於米埔北屋拍攝.

Attachment

Z8C_3637.jpg (479.35 KB)

18/02/2024 11:14

Z8C_3637.jpg

TOP

Thread